Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 10 2019

jazzuj
16:28
16:28
5897 51cf 500

stupidogioco:

S ❤️

Reposted fromdivi divi viacrimsonghost crimsonghost
jazzuj
16:27
1701 5221 500
Reposted fromseaweed seaweed viamononok mononok
jazzuj
16:27
0482 880a
Reposted from4777727772 4777727772 viamononok mononok
jazzuj
16:13
Dziadek powiedział mi kiedyś, że kiedy pokłóci się z babcią i ta przestaje się do niego odzywać, on dokręca mocno wszystkie słoiki w domu żeby w końcu musiała z nim porozmawiać. I takiej miłości chce.
Reposted fromxalchemic xalchemic viamononok mononok
jazzuj
16:11
Cisza zrosła się nad nim, bez blizny po głosie. Nieobecność przybrała wygląd horyzontu. Zero pisze się samo.
— Wisława Szymborska
Reposted frommhsa mhsa viapuszka puszka
jazzuj
16:07
8768 b84f 500
Reposted from4777727772 4777727772 viahelenburns helenburns
jazzuj
16:07
3923 37df 500
Reposted fromcocomove cocomove viamononok mononok

November 07 2018

jazzuj
20:48
0585 2ca2 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaiblameyou iblameyou
jazzuj
20:46


achieve your dreams
jazzuj
20:46
8152 aa7f 500
Reposted frompannadziewanna pannadziewanna viazembata zembata
jazzuj
20:45
6233 67f1 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viajamaicanbeat jamaicanbeat
jazzuj
20:42
0517 03ec 500
elegancko
Reposted fromkopytq kopytq viajamaicanbeat jamaicanbeat
jazzuj
20:40
8162 0912 500
Wiesław Myśliwski "Ucho igielne"
Reposted fromPoranny Poranny viajamaicanbeat jamaicanbeat
jazzuj
20:40
3648 375c 500
Reposted fromoll oll viajamaicanbeat jamaicanbeat
jazzuj
20:38
1530 872b 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viakarmazynowa karmazynowa

October 25 2018

jazzuj
16:15
Reposted fromposzum poszum viagaiqus gaiqus
jazzuj
16:13
6341 632d 500
Reposted fromrichardth richardth vialetmego letmego
jazzuj
15:51
Reposted frompffft pffft viascorpix scorpix
jazzuj
15:49
2934 f04e 500
fuck you
Reposted fromregcord regcord viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl