Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2017

jazzuj
20:40
0199 21f8 500
Reposted fromakunin akunin viaClary Clary
20:40
Samemu może i dobrze się mieszka, ale zasypia fatalnie.
— Piotr Adamczyk, Pożądanie mieszka w szafie (via plastikowe)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaucieknijmi ucieknijmi
jazzuj
20:39
Reposted fromzielono zielono viayanek yanek
jazzuj
20:38
9230 393e
Reposted fromkarahippie karahippie
jazzuj
20:38
9236 cc21
Reposted fromkarahippie karahippie
jazzuj
20:16
1161 b61c 500
Reposted fromiblameyou iblameyou viasexandthecity sexandthecity
20:16
7561 447f
Reposted fromLittleJack LittleJack viaClary Clary
jazzuj
20:15
1571 f5bf 500
Reposted fromnyaako nyaako viazzuuoo zzuuoo
jazzuj
20:15
Ja w życiu nienawidzę jednej rzeczy. Nienawidzę zasypiać bez słowa “przepraszam”. Z mojej strony. Nienawidzę tak zwanych cichych dni. Nie pamiętam, czy u nas kiedykolwiek taki dzień się zdarzył. Jeżeli zawalę, to ja nie mogę tak po prostu zasnąć, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że leżymy razem i śpimy koło siebie bez słowa “przepraszam.
— Adam Woronowicz, fragment książki “Laboratorium Miłości. Tom 2: Po ślubie”
Reposted fromaggape aggape viathesmajl thesmajl
jazzuj
20:11
1583 47d7 500
Reposted fromnyaako nyaako viazembata zembata

June 26 2017

12:52
0474 72bd
Reposted fromdeadgwen deadgwen viahelenburns helenburns
jazzuj
12:47
4061 9324
Reposted fromkyte kyte vianoisetales noisetales
12:44
9171 5588

stagbeetleloveit:

pap pap

good creb

Reposted fromatnervesend atnervesend viafrauvermeer frauvermeer
jazzuj
12:36
6970 428a
Reposted fromkarahippie karahippie
12:34
8505 1fe1 500

supersonicyouth:

Gustav Klimt

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viacrimsonghost crimsonghost
jazzuj
12:32

20 Historical Photos


John Lennon giving the autograph, with his future killer Mark Chapman, few hours before death.

Destroying the Berlin Wall

Osama bin Laden with his family visiting Falun in Sweden in 70′.

The Beatles at the beginning of their career.

Elvis Presley in the army.

Meeting of Pope Pius XI with Adolf Hitler.

The new capital of Brasil – Brasilia is being built.

Che Guevara and Fidel Castro.

One of the first McDonald’s restaurant.

Titanic, 1912.

First Google Team, 1999.

An example of racial segregation.

Evolution of the Coca-Cola bottles. Years: 1899, 1900, 1915, 1916, 1957, 1986.

The Beatles, 1957. John Lennon – 16 years old, George Harrison and Paul McCartney – 15.

ENIAC – computer constructed in years 1943-45 in USA.

Charlie Chaplin and Mahatma Gandhi.

Albert Einstein among other scientists.

Jesus Christ from Rio Being built.

George W. Bush being told about 9/11...

Ku Klux Klan member being operated in one of the hospitals in Alabama.

12:30
3715 d89e 500

heavenhillgirl:

I Origins (2014), dir. Mike Cahill

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viamarcinmarcin marcinmarcin
jazzuj
12:26
Aby zachęcić młodych ludzi do pozostania w Polsce
Reposted fromjankoza jankoza viayanek yanek

June 21 2017

08:50
0432 50fa
Reposted fromkoscheiis koscheiis viawrazliwa wrazliwa
jazzuj
08:49
6631 e523
Reposted fromkarahippie karahippie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl